Ondanks het feit dat Groothoek Media de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid
en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen.
Groothoek Media is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de
verstrekte informatie. Groothoek Media is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg
van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie
via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie
kan géén recht worden ontleend.

Copyright © 2010 Groothoek Media Alle rechten voorbehouden.